Taste +

Programma 2019

 • woensdag 06 februari TASTE +
 • woensdag 03 april TASTE +
 • 5-6 april excursie Aalst, Kortrijk
 • 12-13 april TIAFF
 • mei/juni DVDA
 • woensdag 28 augustus TASTE +
 • september excursie BKMB
 • woensdag 9 oktober TASTE +
 • woensdag 11 december TASTE + (algemene ledenvergadering) 

In de laatste bijeenkomst van 2019 keken we terug en vooruit samen met de leden. Tijdens de algemene ledenvergadering bekeken we het programma voor 2020.

Terug kijken op 2019
Sinds het aantreden van de nieuwe voorzitter Bram van de Sanden en secretaris Dagmar Ebbeling is het platform in ontwikkeling. We hebben een concept opgezet voor de communicatie onderling en een programma lijn. Er is een nieuwe huisstijl ontworpen door Toelgroep en website gebouwd door Vormbehoud. Tevens is Vincent van Heesch aangeschoven om actief deel te nemen aan de werkgroep voor het platform. Karin Muijs blijft haar rol als penningmeester vervullen.

Vooruit kijken 2020
In de algemene ledenvergadering zijn een aantal zaken besproken en zijn er besluiten genomen ten aanzien van het lidmaatschap en de invulling van de bijeenkomsten.

Doel platform
We hebben de doelstelling van het platform besproken en hieronder uiteen gezet:

 • Een ontmoetingsplaats voor ervaren én jonge professionals;
 • Het uitwisselen van kennis en ervaringen; (vragen, praktijk zaken, fysieke kennis?(documenten)
 • Vakinhoudelijke discussies, ruimtelijke kwaliteit, beleid….
 • Het stimuleren van een prettig en professioneel architectuurklimaat
 • Het behartigen van de directe en indirecte (beroeps)belangen van de leden als collectief.
 • Het promoten van onze meerwaarde als (lokale)architecten
 • Positieve zaken vieren! (nieuwe bijzondere opdrachten, prijsvragen, of erkenning…etc)

Dit vraagt ook om een actieve houding van onze leden. We willen op een positieve doch kritische manier de ruimtelijke ontwikkelingen in onze stad volgen. En mogelijk een bijdrage leveren aan specifieke vraagstukken.

Daarnaast gaan we in 2019 onderzoeken of we weer een prijsvraag in het leven kunnen roepen. Dit kan een actuele vraag gestuurde opgave zijn of een lokale versie van gebouw van het jaar. Dit wordt vervolgd.

Samenwerking
Gesprekken met Cast, TIAFF en de gemeente Tilburg zijn weer opgestart en de contacten zullen we in 2019 versterken. 

Lidmaatschap

 • Het is een persoonlijk lidmaatschap (geen bureaulidmaatschap).
 • De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap wordt iets verhoogd naar 250,-
 • Zo zijn we kostendekkend voor de bijeenkomsten en hebben we een klein bedrag vrij inzetbaar, bijvoorbeeld voor de dag van de architectuur.
 • Het is een doorlopend lidmaatschap, dat per kalenderjaar in rekening wordt gebracht. Personen die na 1 januari lid worden, betalen contributie voor het aantal resterende maanden.

Invulling platform bijeenkomsten TASTE +
Vijf keer per jaar komen we bij elkaar om aan de hand van een thema, toegelicht door een spreker, samen te discussiëren voor en tijdens een diner. Het doel is kennis te delen en vanuit verschillende invalshoeken te kijken.

Van deze vijf bijeenkomsten zullen we in 2019 één bijeenkomst op een bijzondere locatie houden, de overige vier bijeenkomsten bij TASTE zoals de voorgaande jaren. De naam TASTE komt voort uit de vaste locatie van de bijeenkomsten, deze naam wordt in 2019 gehandhaafd.

Per bijeenkomst zullen een aantal leden de programmering verzorgen en geven in maximaal 5 minuten een pitch over een persoonlijke fascinatie, thema of toelichting op een lopend/afgerond project.

De laatste bijeenkomst van het jaar wordt door het bestuur verzorgd en betreft een algemene ledenvergadering.

 • koppeling thema’s (Cast, Tiaff)
 • inspelen op actuele thema’s
 • minstens iedere bijeenkomst 2 leden presentaties (max 5 minuten?)

Taste ++

 • activiteit van leden, taste ++ als vervolg op bijeenkomst.

Het kan zijn dat we na aanleiding van een bijeenkomst, thema of discussie meer willen verdiepen. Dit kunnen we dan in een per situatie te formuleren werkgroep doen. Zo kunnen we meer diepgang leveren als de situatie daar om vraagt.

Om de informatie uit de bijeenkomsten op te slaan, ook voor leden die helaas niet aanwezig konden zijn, wordt ook een korte terugkoppeling gevraagd aan de leden die de bijeenkomst organiseren. Deze informatie komt ook op de website, bij het betreffende programma onderdeel.

 

  naar alle events

Taste +

Programma 2019

 • woensdag 06 februari TASTE +
 • woensdag 03 april TASTE +
 • 5-6 april excursie Aalst, Kortrijk
 • 12-13 april TIAFF
 • mei/juni DVDA
 • woensdag 28 augustus TASTE +
 • september excursie BKMB
 • woensdag 9 oktober TASTE +
 • woensdag 11 december TASTE + (algemene ledenvergadering) 

In de laatste bijeenkomst van 2018 keken we terug en vooruit samen met de leden! Tijdens de algemene ledenvergadering bekeken we het programma voor 2019.

Terug kijken op 2018
Sinds het aantreden van de nieuwe voorzitter Bram van de Sanden en secretaris Dagmar Ebbeling is het platform in ontwikkeling. We hebben een concept opgezet voor de communicatie onderling een programma lijn. Er is een nieuwe uitstraling ontworpen door Toelgroep en website gebouwd door Vormbehoud. Tevens is Vincent van Heesch aangeschoven om actief deel te nemen aan de werkgroep voor het platform. Karin Muijs blijft haar rol als penningmeester vervullen.

Vooruit kijken 2019
In de algemene ledenvergadering zijn een aantal zaken besproken en zijn er besluiten genomen ten aanzien van het lidmaatschap en de invulling van de bijeenkomsten.

Doel platform
We hebben de doelstelling van het platform besproken hieronder uiteen gezet:

 • Een ontmoetingsplaats voor ervaren én jonge professionals;
 • Het uitwisselen van kennis en ervaringen; (vragen, praktijk zaken, fisieke kennis?(documenten)
 • Vakinhoudelijke discussies, ruimtelijke kwaliteit, beleid….
 • Het stimuleren van een prettig en professioneel architectuurklimaat
 • Het behartigen van de directe en indirecte (beroeps)belangen van de leden als collectief.
 • Het promoten van onze meerwaarde als (lokale)architecten
 • Positieve zaken vieren! (nieuwe bijzondere opdrachten, prijsvragen, of erkenning…etc)

Dit vraagt ook om een actieve houding van onze leden. We willen op een positieve doch kritische manier de ruimtelijke ontwikkelingen in onze stad volgen. En mogelijk een bijdrage leveren aan specifieke vraagstukken.

Daarnaast gaan we in 2019 onderzoeken of we weer een prijsvraag in het leven kunnen roepen. Dit kan een actuele vraag gestuurde opgave zijn of een lokale versie van gebouw van het jaar. Dit wordt vervolgd.

Samenwerking
Gesprekken met Cast, TIAFF en de gemeente Tilburg zijn weer opgestart en de contacten zullen we in 2019 versterken. 

Lidmaatschap

 • Het is een persoonlijk lidmaatschap (geen bureaulidmaatschap).
 • De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap wordt iets verhoogd naar 250,-
 • Zo zijn we kostendekkend voor de bijeenkomsten en hebben we een klein bedrag vrij inzetbaar, bijvoorbeeld voor de dag van de architectuur.
 • Het is een doorlopend lidmaatschap is, dat per kalenderjaar in rekening wordt gebracht. Personen die na 1 januari lid worden, betalen contributie voor het aantal resterende maanden.

Invulling platform bijeenkomsten TASTE +
Vijf keer per jaar komen we bij elkaar om aan de hand van een thema, toegelicht door een spreker, samen te discussiëren voor en tijdens een diner. Het doel is kennis te delen en vanuit verschillende invalshoeken te kijken.

Van deze vijf bijeenkomsten zullen we in 2019 één bijeenkomst op een bijzondere locatie houden, de overige vier bijeenkomsten bij TASTE zoals de voorgaande jaren. De naam TASTE komt voort uit de vaste locatie van de bijeenkomsten, deze naam wordt in 2019 gehandhaafd.

Per bijeenkomst zullen een aantal leden de programmering verzorgen en geven in maximaal 5 minuten een pitch over een persoonlijke fascinatie, thema of toelichting op een lopend/afgerond project.

De laatste bijeenkomst van het jaar wordt door het bestuur verzorgd en betreft een algemene ledenvergadering.

 • koppeling thema’s (Cast, Tiaff)
 • inspelen op actuele thema’s
 • minstens iedere bijeenkomst 2 leden presentaties (max 5 minuten?)

Taste ++

 • activiteit van leden, taste ++ als vervolg op bijeenkomst.

Het kan zijn dat we na aanleiding van een bijeenkomst, thema of discussie meer willen verdiepen. Dit kunnen we dan in een per situatie te formuleren werkgroep doen. Zo kunnen we meer diepgang leveren als de situatie daar om vraagt.

Om de informatie uit de bijeenkomsten op te slaan, ook voor leden die helaas niet aanwezig konden zijn, wordt ook een korte terugkoppeling gevraagd aan de leden die de bijeenkomst organiseren. Deze informatie komt ook op de website, bij het betreffende programma onderdeel.

 

  naar alle events