Herman
van Berkum

functie
architect

werkzaam bij
Bureau van Berkum BV

Inmiddels 20 jaar begeef ik me op het vlak tussen ontwerp, advies, realisatie en beheer van 
(met name) maatschappelijk vastgoed. Ik ontwerp. Ik maak renovatieplannen, ik verduurzaam woon- en schoolgebouwen, voer haalbaarheidsstudies uit, schrijf huisvestingsadviezen of ik onderzoek bijvoorbeeld de herbestempotentie van bestaande kantoorgebouwen. Voor diverse projecten breng ik graag expertise bij elkaar om mooie projecten tot een goed eind te brengen. Prille initiatieven worden zo ontwerpopgaven voor multidisciplinaire teams. Bouwplannen worden bouwprojecten. Bij deze ontwikkelingen weet ik me telkens gesterkt door het vertrouwen van mijn opdrachtgevers. Opdrachtgevers van uiteenlopende aard: van gemeente, schoolbestuur, kinderopvangorganisatie, corporatie tot maatschappelijke ondernemingen, van groot tot klein. Van boardroom tot bouwkeet. 

   naar alle leden

Herman
van Berkum

functie
architect

werkzaam bij
Bureau van Berkum BV

Inmiddels 20 jaar begeef ik me op het vlak tussen ontwerp, advies, realisatie en beheer van 
(met name) maatschappelijk vastgoed. Ik ontwerp. Ik maak renovatieplannen, ik verduurzaam woon- en schoolgebouwen, voer haalbaarheidsstudies uit, schrijf huisvestingsadviezen of ik onderzoek bijvoorbeeld de herbestempotentie van bestaande kantoorgebouwen. Voor diverse projecten breng ik graag expertise bij elkaar om mooie projecten tot een goed eind te brengen. Prille initiatieven worden zo ontwerpopgaven voor multidisciplinaire teams. Bouwplannen worden bouwprojecten. Bij deze ontwikkelingen weet ik me telkens gesterkt door het vertrouwen van mijn opdrachtgevers. Opdrachtgevers van uiteenlopende aard: van gemeente, schoolbestuur, kinderopvangorganisatie, corporatie tot maatschappelijke ondernemingen, van groot tot klein. Van boardroom tot bouwkeet. 

   naar alle leden