Marina
Moons

functie
architect

werkzaam bij
Moons Architecten en Moons Ingenieurs en Rioolzorg

CULTURAL HERITAGE ADVISOR
Zeer ervaren (restauratie) architect, waarbij vooral complexe zaken de belangstelling hebben, zoals bodemvervuiling, herbestemming, financieel inzicht in haalbaarheid.

Samenwerken met anderen is een must en inspirerend.
Gelijk uitgaan van haalbaarheid van projecten.
Kleuradviezen rijksmonumenten

Specialties: Overzicht over complexe materie
Grote kennis van wet- en regelgeving
Vakdeskundige bij arbitrages en rechtbank
Inzicht in politiek

RIOLERING
in 1988 samen met Joop het Ingenieursbureau Moons opgericht, gespecialiseerd in rioleringstechniek. 
Zowel visie in de praktijk als in de theorie. “Voetjes in de modder en wit overhemd, we doen het allebei”. Directe contacten met de opdrachtgevers. Luisteren naar de vraag achter de vraag.
Winnaar Rioned Innovatieprijs.
Diverse uitvindingen en octrooien, waarvan Riosonic (opzoeken foutieve riollaansluitingen) de meest bekende is.
Werkterrein overheden, bedrijven. En vaak ook samen met andere partijen als specialist riolering.

 

   naar alle leden

Marina
Moons

functie
architect

werkzaam bij
Moons Architecten en Moons Ingenieurs en Rioolzorg

CULTURAL HERITAGE ADVISOR
Zeer ervaren (restauratie) architect, waarbij vooral complexe zaken de belangstelling hebben, zoals bodemvervuiling, herbestemming, financieel inzicht in haalbaarheid.

Samenwerken met anderen is een must en inspirerend.
Gelijk uitgaan van haalbaarheid van projecten.
Kleuradviezen rijksmonumenten

Specialties: Overzicht over complexe materie
Grote kennis van wet- en regelgeving
Vakdeskundige bij arbitrages en rechtbank
Inzicht in politiek

RIOLERING
in 1988 samen met Joop het Ingenieursbureau Moons opgericht, gespecialiseerd in rioleringstechniek. 
Zowel visie in de praktijk als in de theorie. “Voetjes in de modder en wit overhemd, we doen het allebei”. Directe contacten met de opdrachtgevers. Luisteren naar de vraag achter de vraag.
Winnaar Rioned Innovatieprijs.
Diverse uitvindingen en octrooien, waarvan Riosonic (opzoeken foutieve riollaansluitingen) de meest bekende is.
Werkterrein overheden, bedrijven. En vaak ook samen met andere partijen als specialist riolering.

 

   naar alle leden