Taste +

Spreker
Marco Vissers (gemeente Tilburg) en Alda Alagic

Datum
29/08/2018

Taste +

Op woensdag 29 augustus staat er weer een bijeenkomst gepland van het Architectenplatform Tilburg.

In navolging van een aantal CAST bijeenkomsten over Ruimtelijke Kwaliteit is er door de gemeente Tilburg en Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw een document opgesteld. Oorspronkelijk naar buiten gebracht onder de werktitel ‘Rubrics’: een instrument waarmee nieuwe ruimtelijke plannen tot een hogere ruimtelijke kwaliteit kunnen komen. 

Rubrics is ontwikkeld door Marc Glaudemans en Alda Alagic van de Fontys Hogeschool in opdracht van de gemeente Tilburg.

Aan de hand van dit instrument wil men het gesprek aan gaan over ruimtelijke kwaliteit. Wij kunnen er samen voor zorgen dat we het gesprek over ruimtelijke kwaliteit nog beter maken.

Marco Visser (gemeente Tilburg) en Alda Alagic (Fontys) zullen bij de bijeenkomst aanwezig zijn voor een toelichting en een mogelijke discussie.

 

Reactie samenvatting op presentatie Rubric_taste 3_20180829

Op basis van de ingekomen reacties door leden van het Architectenplatform is deze reactie gevormd.

Het document “Uitnodiging voor stedelijke kwaliteit in Tilburg” is een beknopt en abstract document. Hierin worden aandachtspunten benoemd, maar het document kan niet als zelfstandig instrument worden gebruikt.

Het belangrijkste is de bewustwording voor de stad, herkenning van de kwaliteiten, en de positie die het te ontwerpen project inneemt of betekent voor de stad. Het is de vraag of een abstract document dit over kan brengen,

Het is goed dat een soort samenvatting/kernpunten worden gegeven van diverse nota’s, leidraden en visies en dat het geen toevoeging hier op is.

Het gevaar bestaat dat deze bestaande documenten niet meer worden gelezen,

Veel waarde wordt toegekend aan het gesprek. Een intake/kickoff gesprek, in een groter verband wordt zelfs onlosmakelijk gezien van dit document.

Tilburg kiest niet voor uitgesproken en concrete vuistregels (zoals Rotterdam dat wel doet) maar dat schept wel de verplichting om initiatiefnemers en ontwerpers in de gelegenheid te stellen om op het allereerste initiatief-moment inhoudelijk overleg te kunnen voeren, om de abstracte Rubrics te kunnen koppelen aan de concrete locatie-opgave.

Dit gesprek zou niet alleen plaats moeten vinden op de belangrijke locaties (zoals nu opgenomen in het document), hier vindt al gesprek over plaats, maar juist over alle locaties. Uiteraard ligt het initiatief dan wel bij de opdrachtgever/architect en zal de gemeente het gesprek faciliteren,

Vaak geeft een goed gesprek met enige sturing een beter resultaat voor de specifieke locatie. Het is belangrijker dat de deur in het stadhuis (weer) wordt opengezet om een gezonde dialoog te kunnen voeren en van gedachten te wisselen over de eerste initiatieven. Door overleg ontstaat een wederzijdse betrokkenheid bij een project en daarmee de ontwikkelingen in de stad. Daardoor ontstaat ook wederzijdse verantwoording. De diverse nota’s en visies (en dit document) kunnen hierbij ondersteuning bieden en als verwijzing worden gebruikt,

 

Suggestie inrichting gesprek: klik hier

 

  naar alle events

Taste +

Spreker
Marco Vissers (gemeente Tilburg) en Alda Alagic

Datum
29/08/2018

  Taste +

  Op woensdag 29 augustus staat er weer een bijeenkomst gepland van het Architectenplatform Tilburg.

  In navolging van een aantal CAST bijeenkomsten over Ruimtelijke Kwaliteit is er door de gemeente Tilburg en Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw een document opgesteld. Oorspronkelijk naar buiten gebracht onder de werktitel ‘Rubrics’: een instrument waarmee nieuwe ruimtelijke plannen tot een hogere ruimtelijke kwaliteit kunnen komen. 

  Rubrics is ontwikkeld door Marc Glaudemans en Alda Alagic van de Fontys Hogeschool in opdracht van de gemeente Tilburg.

  Aan de hand van dit instrument wil men het gesprek aan gaan over ruimtelijke kwaliteit. Wij kunnen er samen voor zorgen dat we het gesprek over ruimtelijke kwaliteit nog beter maken.

  Marco Visser (gemeente Tilburg) en Alda Alagic (Fontys) zullen bij de bijeenkomst aanwezig zijn voor een toelichting en een mogelijke discussie.

   

  Reactie samenvatting op presentatie Rubric_taste 3_20180829

  Op basis van de ingekomen reacties door leden van het Architectenplatform is deze reactie gevormd.

  Het document “Uitnodiging voor stedelijke kwaliteit in Tilburg” is een beknopt en abstract document. Hierin worden aandachtspunten benoemd, maar het document kan niet als zelfstandig instrument worden gebruikt.

  Het belangrijkste is de bewustwording voor de stad, herkenning van de kwaliteiten, en de positie die het te ontwerpen project inneemt of betekent voor de stad. Het is de vraag of een abstract document dit over kan brengen,

  Het is goed dat een soort samenvatting/kernpunten worden gegeven van diverse nota’s, leidraden en visies en dat het geen toevoeging hier op is.

  Het gevaar bestaat dat deze bestaande documenten niet meer worden gelezen,

  Veel waarde wordt toegekend aan het gesprek. Een intake/kickoff gesprek, in een groter verband wordt zelfs onlosmakelijk gezien van dit document.

  Tilburg kiest niet voor uitgesproken en concrete vuistregels (zoals Rotterdam dat wel doet) maar dat schept wel de verplichting om initiatiefnemers en ontwerpers in de gelegenheid te stellen om op het allereerste initiatief-moment inhoudelijk overleg te kunnen voeren, om de abstracte Rubrics te kunnen koppelen aan de concrete locatie-opgave.

  Dit gesprek zou niet alleen plaats moeten vinden op de belangrijke locaties (zoals nu opgenomen in het document), hier vindt al gesprek over plaats, maar juist over alle locaties. Uiteraard ligt het initiatief dan wel bij de opdrachtgever/architect en zal de gemeente het gesprek faciliteren,

  Vaak geeft een goed gesprek met enige sturing een beter resultaat voor de specifieke locatie. Het is belangrijker dat de deur in het stadhuis (weer) wordt opengezet om een gezonde dialoog te kunnen voeren en van gedachten te wisselen over de eerste initiatieven. Door overleg ontstaat een wederzijdse betrokkenheid bij een project en daarmee de ontwikkelingen in de stad. Daardoor ontstaat ook wederzijdse verantwoording. De diverse nota’s en visies (en dit document) kunnen hierbij ondersteuning bieden en als verwijzing worden gebruikt,

   

  Suggestie inrichting gesprek: klik hier

   

    naar alle events